Zasady rezerwacji w Pensjonacie Marmas

Zasady rezerwacji

 • Rezerwację można dokonać poprzez internet na portalu booking.com, wysyłając wiadomość e-mail na adres marmas@pensjonat-jastrzebia.pl, dzwoniąc na nr telefonu 669 990 991 lub osobiście w obiekcie.
 • *Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie do 3 dni od momentu dokonania rezerwacji lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Jeżeli po upływie ustalonego terminu rezerwacji wstępnej nie zostanie zaksięgowany należny zadatek, lub jego wpłata nastąpi z opóźnieniem, zarządca zastrzega sobie prawo do anulacji rezerwacji oraz sprzedaży miejsca noclegowego innej osobie. Zwrot wpłaconego z opóźnieniem zadatku nastąpi w ciągu 14 dni.
 • W przypadku anulowania rezerwacji, pobierana jest opłata:
  ◊ 1-7 dni (włącznie) przed rozpoczęciem pobytu – opłata w wysokości 100% wpłaconego zadatku
  ◊ 7-14 dni (włącznie) przed rozpoczęciem pobytu – opłata w wysokości 50% wpłaconego zadatku
  ◊ ponad 14 dni przed rozpoczęciem pobytu – anulacja bezpłatna.
 • Niestawienie się w obiekcie w drugim dniu pobytu oznacza anulację rezerwacji oraz utratę zadatku.
 • W przypadku wcześniejszego wymeldowania się, gościom nie jest zwracana różnica w cenie, wynikająca z krótszego pobytu

Jest to zabezpieczenie pensjonatu przed ewentualną rezygnacją przez gościa z rezerwacji, z przyczyn niezależnych od Pensjonatu Marmas.

* zasady te nie dotyczą rezerwacji na portalu BOOKING.COM

Zasady odwołania rezerwacji dokonanych na portalu BOOKING.COM

Zwrotna – 3 dni

 • Gość może bezpłatnie odwołać rezerwację co najmniej 3 dni przed przyjazdem.
 • Gość zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w ciągu 3 dni przed przyjazdem.

UWAGA: Goście rezerwujący pobyt w Pensjonacie Marmas przez BOOKING.com wszelkie możliwe zmiany dotyczące rezerwacji muszą realizować również za pośrednictwem portalu.

Zameldowanie od 15:00 do 18:00
Wymeldowanie od 9:00 do 12:00
Zameldowanie po godzinie 18:00 podlega dodatkowej opłacie w wysokości 30 zł, natomiast po godzinie 20:00 opłata wynosi 60 zł. Wszystkie prośby o późne zameldowanie muszą zostać potwierdzone z wyprzedzeniem przez pracowników obiektu.
Również w przypadku konieczności wyjazdu w innych godzinach niż wyżej wymienione, prosimy o wcześniejszy kontakt z recepcją.

 Regulamin Pensjonatu Marmas

 1. Rozpoczęcie pobytu w Pensjonacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
 2. Pokój w Pensjonacie Marmas wynajmowany jest na doby.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 12:00 dnia następnego.
 4. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 18:00 w dniu poprzedzającym upływ terminu najmu pokoju. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Jeśli dysponujemy wolnymi pokojami jest możliwość przedłużenia pobytu na ½ doby.
 7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom bez wiedzy Recepcji, nawet, gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
 8. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 8:00 do 22:00.
 9. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Pensjonatu Marmas nie powinno zakłócać pobytu innych gości. Możemy odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy naruszają tą zasadę.
 10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Pensjonatu powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
 11. Odpowiedzialność Pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Pensjonatu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Pensjonat ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Pensjonat przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność za zgubienie kluczy. Gość hotelowy, który zgubi lub nie odda klucza zostanie obciążony opłatą 50 zł.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, żelazek oraz innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 16. W pokojach oraz wewnątrz całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, poza wyznaczonymi miejscami na zewnątrz Pensjonatu, w specjalnie wyznaczonym do tego celu. Marmas nie posiada pokoi dla osób palących. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 zł.
 17. Marmas świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.
 18. Sprzątanie pokoju i wykonanie niezbędnych napraw urządzeń odbywa się na życzenie oraz podczas nieobecności Gościa. Za dodatkowe sprzątanie obowiązuje opłata w wysokości 25 zł.
 19. Akceptujemy pobyt ze zwierzętami za dodatkową opłatą w wysokości:
  •Za pobyt z psem- 30 zł za dobę
  •Za pobyt z kotem- 20 zł za dobę
 20. Każdy Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Pensjonat Marmas z siedzibą pod adresem 84-104 Jastrzębia Góra, ul. Rozewska 1, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Pensjonacie Marmas i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Pensjonat. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 21. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Marmasu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Pensjonatu.
 22. Pensjonat Marmas może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w Marmasie albo też w inny sposób zakłócił spokój w Pensjonacie.
 23. W związku z wchodzącą w życie ustawą RODO z Dnia 25.05.2018 INFORMUJEMY Państwa, że dane, które przetwarzamy w Pensjonacie Marmas są chronione prawem, procedury z tym związane są przez personel Pensjonatu Marmas respektowane i traktowane z należytą starannością pod rygorem prawa.
Kontakt
669 990 991

ul. Rozewska 1, 84-104 Jastrzębia Góra

Organizacja imprez

marmas@pensjonat-jastrzebia.pl

Noclegi

rezerwacje@pensjonat-jastrzebia.pl